Про проект

Пандемія Covid-19 вказала на важливість трактування підходу Єдиного здоров’я (One Health (OH)) поза межами лише розуміння стійкості до протимікробних препаратів (AMR). Концепція Єдиного здоров’я визнає, що здоров’я людини тісно пов’язане зі здоров’ям тварин і навколишнім середовищем. Важливість цього підходу в ЄС підкріплюється формуванням консорціуму з 41 європейської лабораторії та дослідницького центру, розташованих у 19 європейських країнах-членах. Це підтверджує стурбованість ЄС питаннями Єзиного здоров’я та свідчить про те, що ЄС є лідером у вирішенні даних аспектів. Сприяння здоров’ю та сталості є одним із п’яти пріоритетів нещодавно прийнятої стратегії Федерації ветеринарних лікарів Європи на 2021-2025 роки.

Метою нашого проекту є організація нового курсу щодо засад та політики ЄС стосовно Єдиного здоров’язадля сприяння розумінню ключових елементів підходів ЄС до Єдиного здоров’я. Курс матиме додаткову цінність з погляду розробки та модернізації навчальних програм та розуміння ролі ЄС як регіону найкращої практики в політиці Єдиного здоров’я, а також надання студентам відповідних знань для сталого глобального майбутнього. Діяльність сприятиме майбутньому залученню до системи Єдиного здоров’я та розумінню теорій і загальних уявлень про концепцію Єдиного здоров’я через передачу інформації та досвіду залученим та зацікавленим сторонам.

Участь європейського  експерта з дослідницького консорціуму Єдиного здоров’я дозволить поширювати передовий досвід в Україні.

The key points of the project refer to:

 • the partnership between the specialists from different Ukrainian and European scientific
  community in the fields of foodborne zoonoses, antimicrobial resistance and emerging
  threats, academia, and the secondary schools for sharing European scientific knowledge and
  practical experience on prevention and control of biological hazards for human health;
 • the development and delivery of training with a specific focus on One Health, providing a
  sustainable framework for educational integration;
 • the transfer of expertise in the field of European approach to the One Health concept from
  academia to the secondary schools;
 • the promotion of food safety research in Ukraine by training, education and communication
  based on the EU principals, as well as exchange and communication with national and
  international stakeholders;
 • the formation of trainers from the secondary schools by promoting new perspectives of
  European approach to One Health;
 • the fostering harmonization and standardization of the reference documents and legislation
  by bringing together scientific and technical expertise in the field of foodborne zoonoses,
  antimicrobial resistance and emerging threats;

  In this context, we intend to form and transfer expertise in general principles of European
  approach to One Health concept, the EU requirements and legislation. Our goal is to develop
  a mechanism to stimulate and promote learning the EU principals under One Health concept
  in secondary and tertiary education by transferring research, methodological and teaching
  expertise.